top of page
5f1f9afd-ad18-4c3b-ad97-22a7f813b0eb.JPG

Contacto

Dirección artística:  

Ana Beatriz Pérez (Betty) 

650-681-556

Armando Marten

629-564-759

ciaentremansc@gmail.com

Consultoría de produción e distribución. 

Estefania Vázquez Seoane. 

630-867-712

entremans@artestudioxestioncultural.com

Grazas por enviar.

bottom of page